Πάμε Ελλάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5 ΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

15/11/2019,  24/12/2019,  28/12/2019,  04/01/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

18/01/2020,  01/02/2020,  29/02/202021,  21/03/2020,  28/03/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  5 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 15/11/2019,  24/12/2019,  28/12/2019,  04/01/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

8 ΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 28/09 ΚΑΙ 24/10