Πάμε Ελλάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 17-21/04/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 16-21/04/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18/7,  25/7,   08/8,  15/8,  22/8

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04-09/06/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

18/7,  25/7,  1/8,  8/8,  22/8

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  18/7,  25/7,  1/8,  8/8,  22/8

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  18/7,  25/7,   08/8,  15/8,  22/8

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

18/01/2020,  01/02/2020,  29/02/202021,  21/03/2020,  28/03/2020