Πάμε Ελλάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  8 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 01/8, 08/8, 15/8, 22/8  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  8 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 19/7,  13/8 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18/7,  25/7,  01/8,  08/8,  15/8

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18/7,  25/7,   08/8,  15/8,  22/8

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04-09/06/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

18/7,  25/7,  1/8,  8/8, 15/08 , 22/8

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  18/7,  25/7,  1/8,  8/8, 15/08 , 22/8

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  18/7,  25/7,  01/08,   08/8,  15/8,  22/8

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

18/01/2020,  01/02/2020,  29/02/202021,  21/03/2020,  28/03/2020