Πάμε Προσκύνημα

Διάρκεια  7 μερες 
Αναχωρήσεις  8/6,  22/6,  14/9,  19/10

 

Διάρκεια 8 ημέρες
Αναχωρήσεις 21/4/2019 - 28/4/2019

 

Διάρκεια 5 ημέρες
Αναχωρήσεις 24/4/2019 - 28/4/2019

 

Διάρκεια 4 ημέρες
Αναχωρήσεις 26/4/2019 - 29/4/2019

 

Διάρκεια 4 ημέρες
Αναχωρήσεις 22/3/2019 - 25/3/2019

 

Διάρκεια 6 ημέρες
Αναχωρήσεις 15/6/2019 - 20/6/2019

 

Διάρκεια 7 ημέρες
Αναχωρήσεις