Πάμε Προσκύνημα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04-09/06/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  07-15/07/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

26/05,  14/06,  20/07,  16/08,  25/08,  06/09,  26/09,  02/10,  23/10

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12-19/04/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15-19/04/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

12/7,  19/7,  26/7,  3/8,  10/8,  17/8

 

Σελίδες