Πάμε Προσκύνημα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

13/07, 20/07, 27/07

10/08, 17/08, 24/08

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  7 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18/7,  25/7,  01/8,  08/8,  15/8

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

6 ΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 26/05,  14/06,  20/07,  16/08,  25/08,  06/09,  26/09,  02/10,  23/10

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04-09/06/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  07-15/07/2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12-19/04/2020

 

Σελίδες