Πάμε Ταξίδι

Διάρκεια 5 μέρες
Αναχωρήσεις 5/4/2018 - 9/4/2018
Τιμή Από: €550

 

Διάρκεια 7 μέρες
Αναχωρήσεις

2/5/2018 - 8/5/2018            

Τιμή Από: €1230

 

Διάρκεια 8 μέρες
Αναχωρήσεις 1/4/2018- 8/4/2018
Τιμή Από: €650

 

Διάρκεια 5 μέρες
Αναχωρήσεις 22 Μαρτίου 2018
Τιμή Από: €570

 

Διάρκεια 6 ημέρες
Αναχωρήσεις 26/5/2018 (Aγίου Πνεύματος), 23/6/2018
Τιμή Από: €565

 

Διάρκεια 6 ημέρες
Αναχωρήσεις 26/5/2018 (Αγίου Πνεύματος), 23/6/2018      
Τιμή Από: €565

 

Διάρκεια 6 ημέρες
Αναχωρήσεις 26/5/2018 (Αγίου Πνεύματος), 23/6/2018      
Τιμή Από: €595

 

Διάρκεια 7 ημέρες
Αναχωρήσεις 28/4/8,  12/5/2018,  9/6/2018,  23/6/2018,  1/9/2018,  20/10/2018,  3/11/2018  
Τιμή Από: €530

 

Διάρκεια 4 ημέρες
Αναχωρήσεις  

5/4/2018 - 8/4/2018

Τιμή Από: €500